Projekt

projekt

Några utförda projekt...

Bergspräckning Kungbacka

Bergspräckning i Kungbacka/Göteborg Här bergspräcker vi inför ett poolbygge, inne på en bakgård.

Bergborrning av dub 60 mm hål

Bergborrning Göteborg Bergborrning inför nytt nät/stängsel.

Bergborrning i Göteborg för bergbult

Här säkrar vi upp stora stenblock för att minimera risken för stenras.

Bergborrning & Bergspräckning Göteborg - ta bort berg i tättbebyggda områden.

Här befinner vi oss i Västra frölunda och plockar bort berg, för att bredda en uppfart.

Bergborrning med Epiroc Flexiroc T15

Bergsprängning Halmstad

Vi losshåller berg intill huskroppar.

Bergsprängning Halmstad eller Bergspräckning Halmstad, Vi hjälper Er med berget - Oavsett hårdhet och storlek.

Vänligen kontakta oss idag, för platsbesök.