Bergspräckning Göteborg

Yrkesskickliga Bergarbetare i Göteborg med omnejd

Kort om Bergspräckning Göteborg!

Bergspräckning

Säkert sätt att ta bort berg, sten eller betong. Detta kräver inga besiktning eller sprängtillstånd och är vibrationsfritt samt nästintill ljudlös och gör ingen miljöpåverkan!

Bergsprängning

Vi erbjuder traditionell bergsprängning av alla slag. Från underjord till ovan!
Bergsprängning vid större mängd berg, t.ex vid husgrunder, utbyggnad, va-schakt/rörgravar.

Bergborrning

En lyckad borrning är en grundbult för en lyckad bergspräckning, eller bergsprängning. Detta utför vi med borrigg eller med mindre handhållna utrustningar.
Vi borrar även för för spontning, bergdub eller bergborrning för fundament.

Bergförstärkning

Vi säkrar upp med bergbult eller nät i konturen/bergvägg.
Här minskar vi risken för oönskat fall av stenblock. Det kan vara ett säkert val att göra vid bergspräckning eller bergsprängning, även vid vajersågning. Vi lämnar fasta priser på bult.

Bergrensning

Är viktigt att utföra för en lyckad bergspräckning, eller bergsprängning.
Då det underlättar vid borrning och val av laddade borrhål.
Det är även ett måste i vissa fall, då innan bergborrningen skall utföras beroende på om man bergsprängt förr.

Tillsammans med våra beställare sätter vi säkerheten i fokus under ALLA projekt vi åtar, riskbedömningar utförs löpande och god kommunikation är en annan grundbult!

Varför välja oss?

Tre anledningar till att folk väljer oss.

Tid Tillgänglighet

Alltid tillgänglig

Snabbt response

Vi gör alltid vårt bästa för att återkomma till dig så snabbt som möjligt.

Utbildade arbetare

Alla våra anställda är utbildade och professionella.